MobiReel

Logo MobiReel large-01                                                      Eu-logo-NEW

Mobireel – Мобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро филми

Програма Еразъм+, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение

 

Уеб платформа: https://mobireel.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087871755195

YouTube канал: https://www.youtube.com/@digipriorproject3027

Резюме

Дигитализирането на филми и видеокасети е предизвикателство в няколко аспекта.

Първо, има много формати на видеокасети и филми. Ако разглеждаме видеокасети, можем да започнем от най-старите квадруплексни видеоленти, 2" формати, да преминем през тип C и B 1" формати и Betacam 1/2" ленти и да стигнем до домашни видео касети като VHS, това е само извадка от цял набор от исторически съществуващи видеокасети. Има и много филмови формати на ретро филми – 60 мм, 70 мм, 35 мм, 16 мм, 8 мм и други. На много колекции и архиви им липсва не само оборудване за дигитализиране на техните колекции, но и оборудване за възпроизвеждане и преглед на съдържанието.

Второ, според експерти от изследователската служба на Европейския парламент само 14% от съществуващите филми са в архиви и само 1,5% са дигитализирани. Възможно е през последните няколко години процентите да са се увеличили, но партньорите по проекта са идентифицирали в своите местни търсения, че не повече от 8% от каталогизираните елементи са били дигитализирани. Като се има предвид, че много единици все още са извън обществените архиви, процентът на дигитализация на филми и ленти е дори нисък.

Липсата на обучен персонал в малките организации води до липса на способност за дигитализиране на филми и ленти.

Специална част от филмовите филми и видеокасети са т. нар. "домашни филмови формати" или непрофесионални филмови формати. Тук можем да включим форматите 8 mm и Super 8 mm. Те се нуждаят от по-евтини камери и проектори и са широко разпространени от 1940 г. до 1980 г. 16 mm филми, като технология със средна цена (между 8 mm и 35 mm формати), също могат да бъдат включени в сферата на домашните филми.

Относно видеокасетите, VHS и H-VHS. Защо тези филми са важни? Много исторически места, традиции, етнографски обекти, събития (концерти, срещи и др.) са записани в такива формати. Губейки тези артефакти от "домашно кино", ние губим голяма част от нашата история и културно наследство. Повечето от държавните архиви събират професионални формати като 35 mm филмови формати, а не 8 mm формати.

Проектът „Мобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро филми“ (MobiReel) е насочен към хоризонталния приоритет „Адресиране на цифровите трансформации чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет" чрез "използване на цифрови технологии в образование, обучение, младежки дейности за преподаване, учене, оценка и ангажираност“ и чрез „преход към цифрови технологии и образование".

Проектът ще подготви система за управление на обучението (LMS), онлайн инструменти за оценяване, цифрови филми и т.н. които да са в съответствие с днешните тенденции в дигиталното образование;

Подходът за обучение по проекта се основава на изискванията за ПОО.

Проектът отговаря на следните основни насоки:

 • Културно наследство
 • Отворено и дистанционно обучение
 • Дигитални умения и компетенции

Партньори:

 • Студентско общество за компютърно изкуство-София-Координатор
 • Регионалбна библиотека „Петко Рачев Славейков“
 • Фондация Stichting De Domijnen, Нидерландия
 • Кинотека на Република Северна Македония, Скопие
 • Zeutschel – Регион БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ, Град Тюбинген

Zeutschel има повече от 25 години опит в дигитализацията на микрофилми, диапозитиви, фолио, както и с партньори в дигитализация на филми. Компанията също така натрупа опит в различни подходи за гарантиране на качеството на дигитализация.

Целите на проекта са:

 • подобряване на капацитета на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и собственици на колекции на т.нар. „домашни потребителски филми" за умения как да дигитализират с нискобюджетна технология своите кратки филми с фокус върху потребителските филмови формати (8mm, Super 8mm, 16mm) и видеокасети на потребителско ниво (VHS, S-VHS, Betamax) чрез създаване на набор от обучителни материали за ПОО. Материалите ще бъдат отворени, гъвкави и безплатни;
 • подобряване на възможностите за допълнително обучение в областта на дигитализацията на нискобюджетни филми/ленти чрез предлагане на съдържание, структурирано като единици от резултати от обучението с помощта на ECVET;
 • подобряване на капацитета на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и собственици на колекции на домашни филмови архиви как да поддържа аналогови и цифрови материали;
 • подобряване на капацитета на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и собственици на колекции на домашни/потребителски филми как да възстановят аналогови и цифрови материали (или поне да изпълнят някои прости процедури за коригиране или запазване);
 • подобряване на знанията и уменията на целевата група как да представят атрактивно дигитализираните артефакти пред по-широка публика;

Основните резултати от проекта ще бъдат:

 • Изготвяне на Методика за избор и нискобюджетна дигитализация на домашни филмови формати за цифровизация;
 • Рамка на компетенции за придобиване на умения при разработване на съдържание на свързани с нискобюджетната дигитализация на аналогови филми, структурирана като модули и предлагаща гъвкави пътеки за обучение;
 • Система за управление на обучението (LMS) с модули от получените резултати, както и допълнителни мултимедийни ресурси, свързани с нискобюджетното дигитализиране на късометражни филми с фокус върху така наречените домашни/потребителски филмови формати (8mm, Super 8mm, 16mm) и видеокасети на потребителско ниво (VHS, S-VHS, Betamax);
 • Обучителни видеоклипове по фокусни теми, свързани с цифровизацията на филмови формати на потребителско ниво;
 • Обучителни и мултипликационни събития в сферата на с нискобюджетната дигитализация на филмови формати и видеокасети на потребителско ниво;
Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib